ICAgile Certified Professional – Agile Talent (ICP-TAL)

Date:
May 14, 8:00 am —
May 15, 5:00 pm CEST
Location:
Stockholm, Sweden, Sweden
kr16,900
Regular
Ended on May 14
kr15,200
Early Bird-10% rabatt (ordinarie pris 16 900 sek)
Ended on May 14

Agil HR-certifieringsutbildning

142x142142x1
142x142142Agil HR-certifieringsutbildning

-certifieringsutbildning inom Agil HR via ICAgile och Agile People

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funtions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Målgrupp: Denna 2 dagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävsVi går igenom

  • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför vi behöver arbeta agilt?

  • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi arbetar agilt?

  • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i de nu existerande organisationerna och framtidens?

  • Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?

  • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban?

  • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?

  • Hur kan HR stötta en Agil transformation?


Utbildare: 

Björn Sandberg är beteendevetare och har en lång erfarenhet inom HR, ledarskap och förändringsområdet från såväl stora globala till medelstora och små bolag samt myndigheter.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/btjsandberg/

Frida Mangen är beteende och personalvetare med ett stort intresse inom arbetspsykologin. De senaste elva åren har Frida arbetat inom Tech branschen i varierande roller inom HR och ledarskap.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/fridamangen/

Frida driven även den populära podcasten; AgilaHRpodden


Vid frågor, tveka inte att höra av dig till oss:

agilahrpodden@gmail.com

bjorn@preparatus.se


I filmen svarar Björn på frågan varför HR bör ta taktpinnen i den Agila transformationen.

 

Upcoming events: