ICAgile Certified Professional – Agile Talent (ICP-TAL)

Date:
May 28, 9:00 am —
May 29, 5:00 pm CEST
Location:
Gothenburg, Sweden
kr15,200
Early Bird
Ended on April 30


Under en tvådagarsutbildning går vi igenom: 


 • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför arbeta agilt?
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna ut när vi arbetar agilt?
 • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
 • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
 • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban för HR

HR:s roll i en agil organisation:

 • Hur kan HR stötta en agil implementation?
 • Målsättning och prestationsstyrning på nytt sätt
 • Lönesättning och bonusmodeller för en agil organisation
 • Jobbroller – behövs de i framtiden?
 • Medarbetarundersökningar på agilt sätt
 • Hur en HR-avdelning själva kan arbeta agilt, exempelvis genom Kanban och förbättringsmöten
 • Vi genomför en sprint tillsammans och övar på att skriva user stories för HR.
 • Fördjupning i ett case från tidigare uppdrag genomfört av GreenBullet
 • Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och cheferUtbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR. Vi tar er igenom ett agilt HR-projekt från att sätta mål och ta fram user stories för HR till att genomföra sprintplanering och uppföljning med hjälp av Kanban.Målgrupp

Agila coacher, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR professionals, linjechefer, operativa- & affärs ansvariga och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.


I samband med utbildningen kan du också välja att certifiera dig inom agil HR genom ICAgile. Mer information kring detta återfinns på certifieringens webplats.


Upcoming events: